Rólam

Über mich
Tanulmányok, képzések

A neveléstudományi képzésem során mély ismereteket szereztem a szociálpedagógia, a női művelődés, valamint a felnőttképzés területén. Diplomamunkámat nagy örömömre az autentikus mozgás témáról írhattam. Második tanulmányomat, a pszichológiát, Univ.-Prof. Dr. Zapotoczky megbízásából és a gráci pszichoszociális központ támogatásával az „Érzelmi intelligencia és életminőség“ témakörében írt szakdolgozatommal zártam.

Ezután elvégeztem a pszichoterápiai képzést, azon belül a tranzaktcióanalízist, aztán elsajátítottam a mozgásra épülő terápiás módszert az autentikus mozgást Bécsben, ahol Soraya Jorge, Guto Mazedo, illetve Mag. Clarissa und Dr. Isaias Costa voltak tanáraim. Továbbá specializálódtam még a hipnózis-rendszerelméleti megközelítésére, kifejezetetten a nőknek szóló pszichoterápiára, valamint a spiritualitásra a pszichoterápia keretein belül.

Jelenleg tranzakcióanalízis oktatóterapeuta képzésen veszek részt a Bécsi Tranzakcióanalízis Intézetnél (Wiener Institut für Transaktionsanalyse), mely Bécsben és Grácban képez pszichoterapeutákat.

Szakmai tapasztalat

Annak érdekében, hogy önálló tevékenységemet széles körben végezhessem, fontos volt számomra, hogy szerteágazó szakmai tapasztalatot gyűjtsek mind pszichiátriai, mind pszichoszociális területen. Pályafutásom kezdetén nevelési tanácsadással, valamint fogyatékkal élők házi segítségnyújtásával foglalkoztam. Következő szakmai állomásaim: a hartbergi Psychosoziale Zentrum (hartbergi Pszichoszociális Központ), Privatklinik St. Radegund für psychiatrische Rehabilitation (St. Radegund Pszichiátriai Rehabilitációs Magánklinika), valamint Aloisianum der Caritas Graz, azon belül a Wohngemeinschaft für abstinenzmotivierte Alkoholikerinnen und Alkoholiker (alkoholról leszokni vágyók lakóközössége). Saját praxisomban 2009 óta dolgozom. Az a sokrétű tapasztalat, melyet a kliensek által gyűjtöttem, a különböző kórképek, illetve a kollégáimtól kapott visszajelzések, mind a szakmai fejlődésemhez járultak és járulnak hozzá.

Hozzászólások lezárva.